+ Giới thiệu khóa học:

Bộ giáo trình dành cho học sinh phổ thông các lớp từ 6 đến 12 và đang ôn thi Đại Học các khối Tiếng Anh.

Hệ thống bài học theo sách giáo khoa đã được điện tử hóa và phương pháp học thông minh, hiệu quả đang được rất nhiều học sinh theo học.

Ngoài ra học viên còn được học thêm chương trình tiếng anh tăng cường của bộ giáo dục và đào tạo mới nhất (Solutions Book). Kết hợp với giáo trình học và dạy trên máy chiếu, phương pháp trực quan phản xạ với  các giờ giáo viên nước ngoài sẽ giúp cho học viên có môi trường học tập tốt nhất.

+ Cấp độ, khóa học và thời lương học tập:

CẤP ĐỘ KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG
LỚP 6 English 6 10 tuần/ khóa
LỚP 7 English 7 10 tuần/ khóa
LỚP 8 English 8 10 tuần/ khóa
LỚP 9 English 9 10 tuần/ khóa
LỚP 10 English 10 10 tuần/ khóa
LỚP 11 English 11 10 tuần/ khóa
LỚP 12 English 12 10 tuần/ khóa

 

+ Thời khóa biểu học tập: 

NGÀY 2 – 4 – 6
3 – 5 – 7

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
Thứ 7 &
Chủ Nhật
SÁNG 7:30 – 9:00
9:30 – 11:00
7:30 – 9:00
9:30 – 11:00
7:30 – 9:00
9:30 – 11:00
7:30 – 9:35
9:40 – 11:45
CHIỀU 14:00 – 15:30
15:15 – 17:15
14:00 – 15:30
15:15 – 17:15
14:00 – 15:30
15:15 – 17:15
15:00 – 17:15
TỐI 17:45 – 19:15
19:30 – 21:00
17:45 – 19:15
19:30 – 21:00
17:45 – 19:15
19:30 – 21:00
Thứ 2 – 4 – 6

Hoặc 3 – 5 – 7

2 – 3 – 4 – 5 – 6  Thứ 4 – 6

Hoặc 5 – 7

Thứ 7

Chủ Nhật

SÁNG 7:45 – 9:15

9:30 – 11:00

7:45 – 9:15

9:30 – 11:00

7:30 – 9:30

9:45 – 11:45

CHIỀU 15:30 – 17:00 15:30 – 17:00 15:00 – 17:00

17:00 – 19:00

TỐI 17:45 – 19:10

19:45 – 21:10

17:45 – 19:10

19:45 – 21:10

17:45 – 19:45