+ Giới thiệu khóa học

Chương trình Anh Văn Thiếu Nhi của Anh ngữ Quốc tế Ngôi Sao Việt được các chuyên gia Tâm lý giáo dục Việt Nam và Châu Âu hợp tác biên soạn và giảng dạy, nhằm tạo tiền đề cho các kỳ thi chất lượng Quốc tế như Starters, Movers, Flyers, TOEFL Primary.

Học viên được trang bị vững chắc các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, bổ sung từ vựng theo phương pháp mới nhất và phù hợp với từng lứa tuổi.

Phản xạ trực quan: Thực hành Nghe- Nói – Đọc hiểu tiếng Anh với chương trình Nghe nhìn hiện đại.
Luyện phát âm: Học Ngữ âm trực tiếp với giáo viên bản ngữ. 

+ Cấp độ, khóa học và thời lương học tập:

 

CẤP ĐỘ KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG
Pre-starter PS1-3 10 tuần/ khóa
Starters S1-5 10 tuần/ khóa
 

Luyện thi Starters để thi lấy chứng chỉ Quốc tế do Đại học Cambridge cấp

Movers M1-5 10 tuần/ khóa
 

Luyện thi Movers để thi lấy chứng chỉ Quốc tế do Đại học Cambridge cấp

Flyers F1-5 10 tuần/ khóa
 

Luyện thi Flyers để thi lấy chứng chỉ Quốc tế do Đại học Cambridge cấp

 

+ Thời khóa biểu học tập

NGÀY 2 – 4 – 6
3 – 5 – 7

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
Thứ 7 &
Chủ Nhật
SÁNG 7:30 – 9:00
9:30 – 11:00
7:30 – 9:00
9:30 – 11:00
7:30 – 9:00
9:30 – 11:00
7:30 – 9:35
9:40 – 11:45
CHIỀU 14:00 – 15:30
15:15 – 17:15
14:00 – 15:30
15:15 – 17:15
14:00 – 15:30
15:15 – 17:15
15:00 – 17:15
TỐI 17:45 – 19:15
19:30 – 21:00
17:45 – 19:15
19:30 – 21:00
17:45 – 19:15
19:30 – 21:00
Thời gian Sáng Chiều Tối
Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu
Hai, Tư, Sáu 17:45 – 19:10
19:30 – 21:00
Ba, Năm, Bảy 17:45 – 19:10
19:30 – 21:00
Thứ Bảy 07:30 – 09:30
09:45 – 11:45
15:00 – 17:00

17:00 – 19:00

Chủ Nhật 07:30 – 09:30
09:45 – 11:45
15:00 – 17:00

17:00 – 19:00