+ Giới thiệu khóa học:

Với đội ngũ Giảng viên Anh – Mỹ – Úc, Việt tận tâm và giàu kinh nghiệm trong việc luyện thi IELTS sẽ giúp học viên:

– Đạt được điểm từ 6.0 trở lên trong các kỳ thi IELTS.

– Thành thạo các kỹ năng Nghe – Nói Đọc – Viết.

– Tích lũy kiến thức khoa học chuyên sâu.

– Đủ trình độ theo học các trường đại học nổi tiếng trên thế giới.

– Tự tin trong các kỳ phỏng vấn để đi định cư, tìm việc làm du học.

– Phát âm hoàn hảo tiếng Anh trên phần luyện âm mỗi buổi học, phản xạ tinh tế với các bài tập nghe nói và thực hành trên phòng vi tính. Buổi học sinh động, dễ tiếp thu với phần học trên máy chiếu.

+ Cấp độ, khóa học và thời lương học tập:

CẤP ĐỘ KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG
Pre-IELTS 1
(3.0 – 3.5)
Pre-I1 10 tuần/ khóa
Pre-IELTS 2
(3.5 – 4.0)
Pre-I2 10 tuần/ khóa
IELTS 1
(4.0 – 4.5)
I1 10 tuần/ khóa
IELTS 2
(4.5 – 5.0)
I2 10 tuần/ khóa
IELTS 3
5.0 – 5.5)
I3 10 tuần/ khóa
IELTS 4
(5.5 – 6.0)
I4 10 tuần/ khóa
IELTS 5
(6.0 – 6.5)
I5 10 tuần/ khóa
IELTS 6
(6.5 – 7.0)
I6 10 tuần/ khóa

 

+ Thời khóa biểu học tập

NGÀY 2 – 4 – 6
3 – 5 – 7

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
Thứ 7 &
Chủ Nhật
SÁNG 7:30 – 9:00
9:30 – 11:00
7:30 – 9:00
9:30 – 11:00
7:30 – 9:00
9:30 – 11:00
7:30 – 9:35
9:40 – 11:45
CHIỀU 14:00 – 15:30
15:15 – 17:15
14:00 – 15:30
15:15 – 17:15
14:00 – 15:30
15:15 – 17:15
15:00 – 17:15
TỐI 17:45 – 19:15
19:30 – 21:00
17:45 – 19:15
19:30 – 21:00
17:45 – 19:15
19:30 – 21:00