1 12/115 Trung Nu Vuong, Hocmon Town, ,HCMC Tel: (028) 625 10 157, (028) 625 10 152
2 220 Nguyen Anh Thu street,Hiep Thanh Ward, Dist 12…,HCMC Tel: (028) 625 51 873 –  625 50 873
3 14/137 Tran Binh Trong, Hocmon Town, HCMC Tel: (028) 625 12 427
4  

111 Nguyen Van Dau, Ward 5, Binh Thanh District, HCM City

Tell: (028). 35151235-35151239
5 71B Phan Văn Hớn, Hamplet 7, Xuan Thoi Thuong, Hoc Mon (near Đại Hải Market), Tp.HCM Tel: (028).35 901 851 – 35 901 855
6 241A provincial road 15, Tổ 5, Ấp 10, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP.HCM Tel: (028). 37 355 509 – 37 355 529